SĂPTĂMÂNA ARTEI
Facebook
„Arta este o imensă deschidere spre tot ceea ce este posibil.” Victor Hugo
„A művészet hatalmas nyitás minden lehetséges elÅ‘tt." Victor Hugo
Săptămâna artei la Liceul de Arte ,,Aurel Popp" debutează cu momente din viaÈ›a noastră È™colară imortalizate într-un videoclip realizat în colaborare cu Centrul Cultural G. M. Zamfirescu.
A művészetek hetét egy videóklippel indítjuk az Aurel Popp Művészeti Líceumban, mely egy kis ízelítÅ‘ hétköznapi életünkbÅ‘l.
Köszönjük a G. M. Zamfirescu Kulturális Központ támogatását.
DATE STATISTICE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19
ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri - tip de înscriere însoțite de documentele justificative de mai jos, la secretariatul unității în perioada prevăzută de calendar. Cererea de înscriere se poate completa și online (linkul va fi disponibil de data de 11.04.2024).

Validarea cererii tip este obligatorie și se face la secretariatul unității inclusiv în situția depunerii online a cererii tip, însoțită de documentele necesare la înscriere.

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

- Copie după certificatul de naștere al copilului

- Copie după C.I. ai părinților

- După caz:

            - copie după sentința de divorț și documentul care face dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care  dintre ei a fost stabilită locuința minorului

           - copie după decizia în caz de tutelă sau reprezentant legal

           - copie certificat de deces părinte/ părinți

           - copie după certificatul CES sau handicap

           - adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți a urmat cursurile în domeniul artistic

           - adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți lucrează în domeniul artistic

- Avizul epidemiologic și certificatul de vaccin

- Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2024-31.12.2024

 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

privind înscrierea în învățământul primar

Anul școlar 2024-2025

 

În conformitate cu OMEN nr. 4019/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025, art. 10, alin. (5), alin. (6), alin. (7) și alin. (11), criteriile specifice de departajare aprobate în consiliul de administrație al Liceului de Arte ”Aurel Popp” din data de 25.03.2024 sunt următoarele:

1. Unul dintre părinți lucrează în domeniul artistic;

2. Unul dintre părinți a frecventat cursurile Liceului de Arte ”Aurel Popp”, Satu Mare sau într-o instituție de profil artistic;

3. Promovarea probei de aptitudini care vizează auzul muzical, simțul ritmic și mobilitatea degetelor.

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND COPIII ÎNSCRIȘI ÎN CLASA  PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR

2024-2025

REZULTATE APLICAREA CELUI DE AL TREILEA CRITERIU DE DEPARTAJARE

https://satmar.ro/web/page.php?id=13

EXAMEN PENTRU COMPLETARE DE LOCURI
ROSE
ÎNSCRIERE ÎN CLASA A V-A AN ȘCOLAR 2024-2025
Contact

Adresa :
str. Jean Calvin nr. 10-6,
Satu Mare,
România

 

Telefon :0261716123 

Mobil: 0784207270

 

E-mail: licartasatumare@yahoo.comWeb:
www.aurelpoppsm.ro