ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 

 

 

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

ETAPA I

- 3.05 - 18.05.2023 COMPLETAREA , DEPUNEREA RESPECTIV VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE DE CĂTRE PĂRINȚI/ TUTORI LEGAL LA SECRETARIATUL UNITĂȚII

Fișele se pot depune la secretariatul unității de luni până joi între orele 8 - 18, iar vineri între orele 8 - 17.

- 19.05 - 22.05.2023 - PROCESAREA CERERILOR DE CĂTRE COMISIA NAȚIONALĂ

- 23.05.- 29.05.2023 - MARCAREA, ÎN APLICAȚIA INFORMATICĂ, A CEREILOR DE ÎNSCRIERE PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI

- 31.05.2023 - AFIȘAREA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ȘI NUMĂRUL LOCURILOR RĂMASE LIBERE

 

 

DOCUMENTE NECESARE

ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2023-2024

 

  1. Copia certificatului de naștere al copilului

  2. Copie după cărțile de identitate ai părinților

  3. Adeverință de vaccinuri eliberată de medicul de familie

  4. Certificat handicap – dacă este cazul

  5. Recomandare eliberat de grădiniță pentru copiii care nu împlinesc 6 ani până la data de 31.08.2023

  6. Recomandare eliberat de C.J.R.A.E. pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate

  7. Sentință de divorț – dacă este cazul

  8. Decizie de numire ca tutore legal – dacă este cazul

  9. Adeverință privind absolvirea Liceului de Arte ”Aurel Popp” sau a unei instituții de arte plastice – dacă este cazul (se folosește la departajare în caz de nevoie)

  10. Adeverință privind angajarea în domeniul artistic – dacă este cazul (se folosește la departajare în caz de nevoie)