PREZENTAREA UNITĂȚII - PLAN DE ȘCOLARIZARE

 

Nr. locuri pentru elevii Rromi 

1. Specializarea muzică - instrumentist - secția română - 1 loc

2. Specializarea muzică - instrumentist - secția maghiară - 1 loc

3. Specializarea arhitectură/ Desenator tehnic pentru arhitectură și design - 1 loc

 

Nr. locuri pentru elevi cu CES

1. Specializarea arte plastice/ Tehnician pentru tehnici artistice - s. maghiară - 1 loc

2. Specializarea arhitectură/ Desenator tehnic pentru arhitectură și design - 1 loc

3. Specializarea arte plastice/ Tehnician pentru tehnici artistice s. română - 1 loc