INSCRIEREA CANDIDAȚILOR - PROBE DE APTITUDINI

CALENDAR DE ÎNSCRIERE PENTRU SUSȚINEREA PROBELOR DE APTITUDINI

ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA A IX-A

 

7-14 .06.2021. - DEPUNEREA FIȘELOR DE APTITUDINI

15-17.06.2021 - EVALUAREA PORTOFOLIILOR

18.08.2021 - AFIȘAREA REZULTATELOR

CANDIDAȚII VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII, DE PE JEAN CALVIN NR. 10 URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- FIȘA DE APTITUDINI EMISĂ DE UNITATEA DE PROVENIENȚĂ

- FIȘA DE ÎNSCRIERE

- COPIE DUP C.I. ȘI CERTIFICAT DE NAȘTERE

- DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

- PENTRU SPECIALIZĂRILE ARTE PLASTICE ȘI ARHITECTURĂ - RECOMANDAREA PROFESORULUI DE DESEN DIN UNITATEA DE PROVENINEȚĂ AL DE LA PALATUL COPIILOR

- PORTOFOLIUL CU ÎNREGISTRĂRILE PE CD/ DVD AUDIO VIDEO PENTRU SPECIALIZAREA MUZICĂ, RESPECTIV DESENE ȘI MAPA CU DESENELE PENTRU SPECIALIZĂRILE ARTE PLASTICE ȘI ARHITECTURĂ

Înscriere în clasa a V-a an școlar 2021-2022
Contact

Adresa :
str. Jean Calvin nr. 10-6,
Satu Mare,
România

 

Telefon / Fax :

0261716123 (Romtelecom) 0361413142 (RDS)

 

E-mail: licartasatumare@yahoo.comWeb:
www.aurelpoppsm.ro