Fotografia postată de Liceul de Arte

Fotografia postată de Julia Nichita Sulyok.

 

 

Fotografie postata de Julia Nichita Sulyok

Am mulțumi din suflet, dacă ați dona pentru Liceul de Arte "Aurel Popp" cei 2% din impozitul de pe venit, aferente anului financiar 2017. 

Ha megtehetik, kérjük adójuk 2% át adományozzák az Aurel Popp Művészeti Líceum javára. Köszönjük előre is. 

 
 
 
 

Lista elevilor admiși în învățământul primar, etapa I, an școlar 2017-2018

 

Fotografia postată de Julia Nichita Sulyok.

 

 Olimpiada Națională Corală 2016 

 

 

 

 

 

Anunț

 

În temeiul art. 26. alin 7. din Legea nr. 284/2010 a  salarizării unitare a personalului plătit din  fonduri publice, art. 91 din Legea Educației Naționale nr. /2011, precum și în temeiul prevederilor HG 286/2011 (actualizat cu HG 1027/2014) – Regulament cadru privind sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare, str. Jean Calvin, nr.10 organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar  (normă întreagă, perioadă nedeterminată).

Concursul se organizează în data de 07.09.2015 ora 1000 la sediul instituției – proba scrisă, ora 1200 –  interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 31.08.2015 la sediul instituției și trebuie să conțină următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

b) copie act de identitate;

c) copie documente acte de studii

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste   vechimea în muncă;

e) cazierul judiciar;

f) adeverință medicală eliberată de medicul de familie;

g) curriculum vitae;

Condiții de participare:  studii Licențiat în Științe administrative și ale comunicării, operare PC,  fără condiții de vechime.

 

Informații suplimentare la telefon 0261-716123.

 

DIRECTOR

 

prof. Pop Cristian Radu

 

 

Căutăm viitori elevi de clasa a IX-a pasionaţi de ARHITECTURA!

Indiferent de ceea ce cred alţii despre voi…

Dacă sunteţi inteligenţi…

Dacă puneţi pasiune în ceea ce faceţi…

Dacă vă place să desenaţi, indiferent ce…

Dacă aveţi voinţă şi nu renunţaţi uşor…

Dacă doriţi să aveţi realizări cum alţii nu pot avea…

Vă aşteptăm să vă încercaţi şansele la probele de admitere în clasa a IX-a, specialitatea ARHITECTURĂ, în cadrul Liceului de Arte Aurel Popp”din Satu Mare.

Veţi avea astfel posibilitatea să lucraţi alături de elevii noştri, care cu pasiune şi talent, se pregătesc să devină viitori arhitecţi şi să-i urmeze la studii universitare, pe colegii lor mai mari, care deja învaţă la cele mai bune Facultăţi de Arhitectură din România şi din Europa.

Ştim că nu toţi ştiţi să desenaţi dar toate se învaţă dacă aveţi voinţă. Noi vă asigurăm de o jurizare competentă, imparţială şi corectă iar în cazul în care veţi fi admişi, vă vom ajuta să vă dezvoltaţi fiecare propria personalitate.

Arh. Lucian Sabău – Trifu, profesor de specialitate


Calendar înscriere clasa pregătitoare şi clasa I

     

 

 

Invitație pentru părinți, copii și educatoare

Meghívunk szülőket, gyerekeket és ovónőket


Liceul de Arte "Aurel Popp" - Satu Mare

- peste 40 de ani de performanţe culturale -


Scurt istoric - despre noi

Într-un oraş în care prima şcoală de muzică datează din anul 1903, iar Societatea Filarmonica începând din 1922 organiză concerte simfonice cu participarea lui George Enescu și Bela Bartok, în care pictorul Aurel Popp lansa în perioada interbelică proiectul unui învaţământ artistic, pare firească întemeierea în toamna anului 1969 a Liceului de Muzică şi Arte Plastice Satu Mare.

“Întemeietorii” liceului sunt consideraţi: Gabriela Brejan, Angelica Cosciug, Iudith Cendes, Gabriela Gall, Ileana German, Terezia Mordan, Eugenia Rus, Ecaterina Szekely, Ileana Fodor, Magdalena Kando, Andrei Macrinici, Ileana Nagy, Iosif Nagy, Francisc Nagy, Ludovid Nagy, Magdalena Nagy, Felix Resseg, Dusan Peici, Emilia Belean, Melian Curtean, Fejer Coloman, Alexandru Csapo, Carol Schne

Directori ai liceului: Ioan Micu, Popdan Claudia, Curtean Melian, Talpoş Vioara, Belean Emilia, Gheorghiade Gheorghe, Golban Adrian, Sabo Marcel, Hoduţ Natalia, Chindriş Corina.

In anul 1999 Liceul de Muzică şi Arte Plastice Satu Mare primeşte numele de Liceul de Artă “Aurel Popp” Satu Mare.

De-a lungul timpului liceul a generat absolventi, care a adus doar cuvinte de laudă acestei instituţii prin întreaga lor activitate artistică: Rudolf Fatyol, Ioan Nagy, Petru German, Cristian Tanase, Andrei Patyodi, Ludovic Toth, Karol Fatyol, Luminița Ardelean, Tiberiu Veres, Rodica Condea, Petru Erdös, Ioan Erdös, Marcel Zanescu, Mariana Rit, Vasile Pop Negreşteanu, Liviu Paul, Cristian Chesut, Andrei Mako, Adrian Avăşan, Csaba Lazin, Ştefan Pereni și alții.
În vara anului 1977 evoluția Liceului de Artă sătmărean este stopată ca urmare a unei hotărâri de guvern. Astfel liceul se transformă în Şcoala Generală Nr. 17.

In anul 1992 se reînfiinţează Liceul de Artă şi va avea statutul care îl recomandă şi astăzi ca sursă unică de cultură.
În colaborare cu Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare se realizează anual o stagiune de concerte avându-i ca soliști pe elevi ai liceului. După o întrerupere de 20 ani în anul 1999 se reînfiinţează orchestra simfonică a liceului. Recitalurile şi expoziţia de artă plastică ale absolvenților finalizează activitatea artistică a elevilor la sfârşitul fiecărui an şcolar.

Contact

Adresa :
str. Jean Calvin nr. 10-6,
Satu Mare,
România

 

Telefon / Fax :

0261716123 (Romtelecom) 0361413142 (RDS)

 

E-mail: licartasatumare@yahoo.comWeb:
www.aurelpoppsm.ro