Istoric

Într-un oraş în care prima şcoală de muzică datează din anul 1903, iar Societatea Filarmonica începând din 1922 organiză concerte simfonice cu participarea lui George Enescu și Bela Bartok, în care pictorul Aurel Popp lansa în perioada interbelică proiectul unui învaţământ artistic, pare firească întemeierea în toamna anului 1969 a Liceului de Muzică şi Arte Plastice Satu Mare.

“Întemeietorii” liceului sunt consideraţi: Gabriela Brejan, Angelica Cosciug, Iudith Cendes, Gabriela Gall, Ileana German, Terezia Mordan, Eugenia Rus, Ecaterina Szekely, Ileana Fodor, Magdalena Kando, Andrei Macrinici, Ileana Nagy, Iosif Nagy, Francisc Nagy, Ludovid Nagy, Magdalena Nagy, Felix Resseg, Dusan Peici, Emilia Belean, Melian Curtean, Fejer Coloman, Alexandru Csapo, Carol Schne

Directori ai liceului: Ioan Micu, Popdan Claudia, Curtean Melian, Talpoş Vioara, Belean Emilia, Gheorghiade Gheorghe, Golban Adrian, Sabo Marcel, Hoduţ Natalia, Chindriş Corina, Pop Cristian, Nichita Sulyok Iuliana.

In anul 1999 Liceul de Muzică şi Arte Plastice Satu Mare primeşte numele de Liceul de Artă “Aurel Popp” m iar ceva mai târziu în 2012 Liceul de Arte “Aurel Popp” Satu Mare.

De-a lungul timpului liceul a generat absolventi, care a adus doar cuvinte de laudă acestei instituţii prin întreaga lor activitate artistică: Rudolf Fatyol, Ioan Nagy, Petru German, Cristian Tanase, Andrei Patyodi, Ludovic Toth, Karol Fatyol, Luminița Ardelean, Tiberiu Veres, Rodica Condea, Petru Erdös, Ioan Erdös, Marcel Zanescu, Mariana Rit, Vasile Pop Negreşteanu, Liviu Paul, Cristian Chesut, Andrei Mako, Adrian Avăşan, Csaba Lazin, Ştefan Pereniși alții.
În vara anului 1977 evoluția Liceului de Artă sătmărean este stopată ca urmare a unei hotărâri de guvern. Astfel liceul se transformă în Şcoala Generală Nr. 17.

In anul 1992 se reînfiinţează Liceul de Artă şi va avea statutul care îl recomandă şi astăzi ca sursă unică de cultură.
În colaborare cu Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare se realizează anual o stagiune de concerte avându-i ca soliști pe elevi ai liceului. După o întrerupere de 20 ani în anul 1999 se reînfiinţează orchestra simfonică a liceului. Recitalurile şi expoziţia de artă plastică ale absolvenților finalizează activitatea artistică a elevilor la sfârşitul fiecărui an şcolar.