SĂPTĂMÂNA ARTEI
Facebook
„Arta este o imensă deschidere spre tot ceea ce este posibil.” Victor Hugo
„A művészet hatalmas nyitás minden lehetséges elÅ‘tt." Victor Hugo
Săptămâna artei la Liceul de Arte ,,Aurel Popp" debutează cu momente din viaÈ›a noastră È™colară imortalizate într-un videoclip realizat în colaborare cu Centrul Cultural G. M. Zamfirescu.
A művészetek hetét egy videóklippel indítjuk az Aurel Popp Művészeti Líceumban, mely egy kis ízelítÅ‘ hétköznapi életünkbÅ‘l.
Köszönjük a G. M. Zamfirescu Kulturális Központ támogatását.
DATE STATISTICE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19
Asigurarea calităţii
PLAN MANAGERIAL
 
 
Misiune :
Liceul de Arte “Aurel Popp” Satu Mare promovează o educaÅ£ie orientată spre valori democratice ÅŸi umaniste, oferă fiecărui elev ÅŸi cadru didactic ÅŸansa de a-ÅŸi atinge propriul nivel de excelenţă într-o ambianţă stimulativă ÅŸi confortabilă, în scopul de a deveni un cetăţean capabil să răspundă adecvat unei societăţi aflate într-o schimbare. Având în vedere statutul Liceului de Artă “Aurel Popp” Satu Mare în ansamblul instituÅ£iilor de învăţământ preuniversitar cu orientare vocaÅ£ională ÅŸi nu numai, de asemenea Å£inând cont ÅŸi de tradiÅ£iile ÅŸi trăsăturile specifice ale acestei instituÅ£ii generatoare ÅŸi păstrătoare a valorilor artistice autohtone ÅŸi universale, ne propunem pentru anul ÅŸcolar 2010-2011 următoarele obiective principale:
 
 • respectarea legislaÅ£iei în vigoare, care vizează statutul ÅŸi funcÅ£ionarea învăţământului preuniversitar în general ÅŸi cel vocational în particular; 
   
 • consolidarea învăţământului centrat pe creativitate ÅŸi gândire critică în detrimentul celui predominant reproductiv ÅŸi fundamentarea lui pe nevoile de dezvoltare personală a elevilor; 
   
 • accentuarea intervenÅ£iilor personalizate pe baza unor programe de instruire personalizate, diferenÅ£iate; 
   
 • lărgirea disponibilităţilor de învăţare ÅŸi autoperfecÅ£ionare ale elevilor prin organizarea de activităţi didactice ÅŸi extracuriculare atractive, care să pună în valoare interesele , abilităţile generale ÅŸi specifice ,ÅŸi capacităţile fiecărui elev ; 
   
 • sporirea preocupării cadrelor didactice pentru prevenirea ÅŸi combaterea fenomenului de abandon ÅŸcolar ; 
   
 • îmbunătăţirea dotării liceului ÅŸi a valorificării superioare a resurselor umane ÅŸi materiale existente, dar ÅŸi a celor informaÅ£ionale, prin achiziÅ£ionarea de softuri educaÅ£ionale specifice ; 
   
 • identificarea de noi resurse financiare prin participarea la programe comunitare , colaborări cu ONG-uri, asociaÅ£ii, fundaÅ£ii, instituÅ£ii care pot reprezenta resurse potenÅ£iale în vederea realizării obiectivelor propuse;
   
 • stimularea iniÅ£iativelor de parteneriate active între liceu ÅŸi mediul economic, administrativ, cultural, educaÅ£ional; 
   
 • promovarea ÅŸi materializarea unui management centrat pe competivitate ÅŸi înaltă performanţă;
   
 • creÅŸterea competenÅ£elor profesionale ale cadrelor didactice prin participarea lor la cursuri destinate perfecÅ£ionării, activităţi metodice ÅŸi examene pentru obÅ£inerea gradelor didactice ; încurajarea unei politici active de cooperare ÅŸi înterrelaÅ£ionare pe linie didactică ÅŸi culturală cu unităţi ÅŸcolare din Å£ară, cu cele din alte ţări aparÅ£inând Uniunii Europene, dar ÅŸi cu instituÅ£ii culturale din alte zone ale globului ; extinderea ÅŸi optimizarea relaÅ£iilor cu presa ÅŸi mass-media locală în vederea promovării ofertei educaÅ£ionale, popularizarea rezultatelor obÅ£inute de către elevi ÅŸi nu în ultimul rând pentru construirea sistematică a unei imagini atractive, competitive, unice , pe plan local a liceului. 
2018-03-02 11:39:25
EXAMEN PENTRU COMPLETARE DE LOCURI
ROSE
ÎNSCRIERE ÎN CLASA A V-A AN ȘCOLAR 2024-2025
Contact

Adresa :
str. Jean Calvin nr. 10-6,
Satu Mare,
România

 

Telefon :0261716123 

Mobil: 0784207270

 

E-mail: licartasatumare@yahoo.comWeb:
www.aurelpoppsm.ro