Înscriere învățământ primar 2022-2023 - clasa I

VĂ AȘTEPTĂM ÎN CLASA I - SPECIALIZAREA MUZICĂ - INSTRUMENTE PIAN ȘI VIOARĂ

PLan de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2022-2023

 

1 clasă secția română - 25 de elevi - instrument: pian și vioară

1 clasă secția maghiară - 25 de elevi - instrument pian și voară

 

Calendar

Înscriere în clasa I – pentru anul școlar 2022-2023

 

  • Depunerea dosarelor la secretariatul unității (P-ța Jean Calvin Nr.10) – 16-20.05.2022

 

  • Susținerea probelor de aptitudini – 23.05.2021
  • Afișarea rezultatelor - 25.05.2022

 

 

 

Documente necesare la înscriere:

  • Cerere de înscriere pentru susținerea probelor de aptitudini
  • Copie după certificatul de naștere al elevului
  • Copie după C.I. al părinților
  • Adeverință de la școala de proveniență din care să rezulte că elevul este înscris în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022

Pentru informații suplimentare sunați la telefon: 0261-716123

 

 

ROSE
Înscriere în clasa a V-a an școlar 2022-2023
Contact

Adresa :
str. Jean Calvin nr. 10-6,
Satu Mare,
România

 

Telefon / Fax :0261716123  - Indisponibil pentru probleme tehnice

Mobil: 0784207270

 

E-mail: licartasatumare@yahoo.comWeb:
www.aurelpoppsm.ro