Înscriere învățământ primar 2022-2023 - clasa I

VĂ AȘTEPTĂM ÎN CLASA I - SPECIALIZAREA MUZICĂ - INSTRUMENTE PIAN ȘI VIOARĂ

PLan de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2022-2023

 

1 clasă secția română - 25 de elevi - instrument: pian și vioară

1 clasă secția maghiară - 25 de elevi - instrument pian și voară

 

Calendar

Înscriere în clasa I – pentru anul școlar 2022-2023

 

  • Depunerea dosarelor la secretariatul unității (P-ța Jean Calvin Nr.10) – 16-20.05.2022

 

  • Susținerea probelor de aptitudini – 23.05.2021
  • Afișarea rezultatelor - 25.05.2022

 

 

 

Documente necesare la înscriere:

  • Cerere de înscriere pentru susținerea probelor de aptitudini
  • Copie după certificatul de naștere al elevului
  • Copie după C.I. al părinților
  • Adeverință de la școala de proveniență din care să rezulte că elevul este înscris în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022

Pentru informații suplimentare sunați la telefon: 0261-716123