INFORMAȚII UTILE

Probele de aptitudini pentru admiterea la liceu - clasa a IX-a -  2023

 

10 - 12 mai 2023 - Eliberarea/ transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini - de către secretariatele unității de provenineță

15 - 16 mai 2023 - Înscrierea pentru probe de aptitudini (depunerea fișei de înscriere însoțită de o copie după certificatul de naștere și C.I. candidatului) la secretariatul  liceului - P-ța Jean Calvin nr.10

17 - 19 mai 2022 – Desfasurarea probelor de aptitudini

PROFIL MUZICĂ INSTRUMENTALĂ / CANTO

- 17 mai 2023 

PROFIL ARTE PLASTICE - TEHNICIAN PENTRU TEHNICI ARTISTICE

- 17 mai 2023 - proba de grafică

- 18 mai 2023 - proba de pictură

PROFIL ARHITECTURĂ - DESENATOR TEHNIC ȘI DESIGN

- 17 mai 2023 - proba 1

- 18 mai 2023 - proba 2

 

- 22 mai 2023 - Comunicarea rezultatelor

Informații suplimentare: tel: 0261716123; 0784207270

 

Anunț

AU FOST AFIȘATE REZULTATELE LA ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A LA SECȚIUNEA - REZULTATE ADMITERE ETAPA I

Conducerea Liceului de Arte ”Aurel Popp” Satu Mare