Documente

 


ANUNT

LICEUL DE ARTE “AUREL POPP” SATU MARE 

ÎNCEPE ÎNSCRIEREA ELEVILOR LA CLASA PREGĂTITOARE ÎNCEPAND CU DATA DE 29.02.2016 – 18.03.2016

 

(1 CLASA SECŢIA ROMANĂ 25 locuri, 1 CLASA SECŢIA MAGHIARĂ 25 locuri)

În clasa pregătitoare se vor înscrie obligatoriu pentru anul şcolar 2016 – 2017, copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2016, inclusiv, dar şi cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la 31 august 2016, inclusiv, pot fi înscrişi, la cerere în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.


Actele necesare înscrierii:

 • cerere tip de înscriere
 • copie şi originalul după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal
 • copie şi original al cerificatului de naştere al copilului
 • documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul)
 • alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi / sau specifice ( acolo unde este cazul).

Criterii specifice de departajare:

 • existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existenţa unui document care dovedeste că este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală;
 • existenţa unui document care dovedeşte că unul din părinţi este cadru didactic / didactic auxiliar / angajat în învătământ;
 • existenţa unui frate / a unei surori a copilului, înmatriculat / înmatriculată în unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea;
 • dorinţa copilului de a studia muzică;
 • să aibă auz muzical şi ritmic;
 • plăcerea de a asculta, cânta şi a participa la diferite spectacole şi producţii organizate în cadrul liceului.

Calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar - pentru anul școlar 2016-2017


Calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016


 

Metodologie înscriere învățământ primar 2014-2015

Calendarul înscrierii în învățământul primar 2014-2015

Contact

Adresa :
str. Jean Calvin nr. 10-6,
Satu Mare,
România

 

Telefon / Fax :

0261716123 (Romtelecom) 0361413142 (RDS)

 

E-mail: licartasatumare@yahoo.comWeb:
www.aurelpoppsm.ro