REZULTATE PROBE DE APTITUDINI

CALENDAR PENTRU EXAMEN DE COMPLETARE DE LOCURI

 

- Depunerea dosarului (cerer, adeverință de la unitatea de provenineță din care să rezulte media de promovare, media la purtare, nr. de absențe nemotivate) - până la data de 4.09.2023

- Susținerea  probelor de aptitudini respectiv examenelor de diferență în funcție de profil - 

Profil Muzică:

- 5.09.2023 - ora 9,00

Profil arte plastice și arhitectură:

- 5.09.2023 - proba de desen (candidații vor avea asupra lor, bloc de desen A3 și creoane grafie)

- 6.09.2023 - proba de pictură (candidații vor avea asupra lor bloc de desen A3, acuarele, pensule, etc.)

Ambele probe sunt obligatorii

Toate probele încep la ora 9,00

 

Afișarea rezultatelor - 7.09.2023

 

 

2022-08-31 12:33:58