ARTE PLASTICE

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  ŞI STRUCTURA  PROBELOR DE APTITUDINI

PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE  VOCAȚIONALE

 

PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE specializările ARTE PLASTICE,

 

 

I.ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email,sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelordocumente:

 1. documentele de înscriere;
  • fișa de înscriere
  • copie după certificatul sau C.I. de naștere al absolventului
  • Elevii care provin din învățământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul de lucrări și o recomandare din partea profesorului de educație plastică de la școala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor.

 

 1. un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări, transmis prin poștă sau curier, cu confirmare de primire;
 2. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis.

 

II.CONȚINUTUL PROBELOR

Examenul constă în două probe: 

a)desen de observație - studiul după natură:  natură static alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vas de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc. – se realizează în creion graphic, pe coală de desen A3

b)compoziție în culoare/volum.  – compoziții ce personaje, fiecare cu o problematică plastic și subiect diferit, în tehnica culori de apă – acoarele pe coală A3

PORTOFOLIUL ESTECOMPUS DIN 10 (ZECE) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII, în format A3, respectiv: 5 (cinci) studii după natură și 5 (cinci) compoziții libere, fiecare cu o problematică plastică diferită, imprimat pe CD/DVD. 

 

Criterii de apreciere pentru studii:

 • Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
 • Raportul dintre obiecte (proporţii);
 • Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora; - Redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

Criterii de apreciere pentru compoziții:

 • unitatea compoziţiei;
 • expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;
 • notă personală, originalitate, creativitate.

 

 

Notă:

 • Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci)
 • Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a. 
 • Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, este 6 (şase).
 • Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puţin una dintre probele de aptitudini. 
 • La probele de aptitudini  pentru profilul artistic nu se admit contestaţii.

 

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARĂ SE POT OBȚINE TELEFONIC LA NR. 0261-716123 ÎNTRE ORELE 9-16

 

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ PENTRU TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ȘI PROTFOFOLIILOR PRIN POȘTĂ SAU CURIERAET: P-ȚA JEAN CALVIN NR. 10, SATU MARE, COD POȘTAL 440114

 

 

ROSE
Înscriere în clasa a V-a an școlar 2021-2022
Contact

Adresa :
str. Jean Calvin nr. 10-6,
Satu Mare,
România

 

Telefon / Fax :

0261716123 (Romtelecom) 0361413142 (RDS)

 

E-mail: licartasatumare@yahoo.comWeb:
www.aurelpoppsm.ro