Conferință - 2 decembrie 2015

        În data de 2 decembrie 2015, ora 12,00, Arh. Lucian Sabău - Trifu, profesor de specialitate la clasele de ARHITECTURĂ ale Liceului de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare, a susţinut o Conferinţă publică, la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş” din Satu Mare, în faţa unei asistenţe de cca. 80 de persoane, formată din elevi ai claselor XI şi XII de la cele două instituţii de învăţământ preuniversitar sătmărean şi cadre didactice.

          Tema Conferinţei publice susţinute a fost „Istoricul evoluţiei urbane a oraşului Satu Mare, cu accent pe cauzele care au determinat conformarea specifică a cadrului construit şi a reţelei de străzi”:

1.    Evoluţia celor două localităţi alăturate Sătmar (Szatmár) şi Mintiu (Németi) care au format ulterior prin unire, localitatea Satu Mare (Szatmárnémeti).

2.    Apariţia şi evoluţia cetăţii fortificate a Sătmarului.

3.    Conformarea planului localităţii Satu Mare sub influenţa traseelor pe care le-a format cursul râului Someş, traversând oraşul, pe parcursul evoluţiei istorice.

4.    Regularizarea cursului râului Someş cu începere din secolul al XVIII-lea şi repercursiunile asupra evoluţiei urbane a oraşului Satu Mare.

5.    Modificarea sistemului istoric de hidroamelioraţii existent pe râul Someş, în vecinătatea oraşului Satu Mare, după inundaţiile catastrofale din anul 1970 şi consecinţele asupra evoluţiei urbanistice viitoare a oraşului.

6.    Apariţia marilor ansambluri de locuit muncitoreşti din Satu Mare, pe malul stâng al râului Someş şi problemele pricinuite de aceste aglomerări, în evoluţia urbană a oraşului.

       Analizarea ideii privind folosirea zonei inundabile dintre cele două diguri ale râului Someş, pentru dezvoltarea unor variate dotări pentru petrecerea timpului liber şi sport, disimulate în cadrul natural existent.