Profilul arhitectură, design, arte ambientale

Într-o definire generală, arhitectura reprezintă arta si ştiinţa de a proiecta si a construi diverse construcţii, de la clădiri la monumente si alte tipuri de structuri.Arhitectura descrie un proces de planificare, proiectare si construire, ţinând cont de spaţiu si ambient, astfel încât produsul finit sa corespunda normelor funcţionale, tehnice, sociale si estetice. Arhitectura este considerata in primul rând o ştiinţă, dar ea este privită si ca o artă mai ales în cadrul designului şi a artelor ambientale. Arhitectul se ocupă de proiectareadesign-ul, siguranţa și controlul calității unei clădiri. În sens larg, arhitectul traduce nevoile omului în realitate, prin construcție. Un arhitect trebuie să cunoască neapărat legile de construcție pe care trebuie să le aplice dar trebuie să aibă şi aptitudini artistice necesare. În cadrul liceului, la acest profil, arta se îmbină cu ştiinţele exacte, iar ceea ce rezultă sunt creaţiile originale, pline de imaginaţie ale elevilor deosebit de pasionaţi. Inventivitatea, creativitatea şi originalitatea dar şi precizia, studiul formelor, vederea în spaţiu sau istoria artei sunt dezvoltate şi realizate în cadrul acestei secţii, rezultând creaţii unice ale elevilor. Profesorii de specialitate sunt  preocupaţi de formarea cunoştinţelor solide în domeniul arhitecturii precum şi la dezvoltarea estetică a elevilor pentru a deveni oameni competenţi şi valoroşi pentru societate.Orele de specialitate se desfăşoară în sălile de atelier spaţioase, dotate cu mobilierul necesar. Pe holurile liceului sunt organizate expoziţii tematice curente unde sunt expuse şi creaţiile ale elevilor de la profilul arhitectură, design, arte ambientale. Elevii participă la olimpiade, concursuri de profil, iar efortul, seriozitatea şi talentul le sunt răsplătite cu premii şi distincţii importante. Admiterea la profilul de arhitectură se face pe baza unui examen adaptat specialităţii ce constă în doua probe de aptitudini: proba de percepţie vizuală şi cea de creativitate. La sfârşitul celor patru ani de studiu, elevii obţin certificate de competenţe profesionale, în urma susţinerii unei lucrări teoretice şi practice pe o temă aleasă de elev, împreună cu profesorul îndrumător. Absolvenţii liceului continuă cu succes studiile la facultăţile de profil, în ţară şi străinătate, apoi foarte mulţi absolvenţi de învăţământ superior de arhitectură şi arte vizuale realizează cariere de viitor cu nenumărate satisfacţii şi realizări profesionale şi sociale.