SĂPTĂMÂNA ARTEI
Facebook
„Arta este o imensă deschidere spre tot ceea ce este posibil.” Victor Hugo
„A művészet hatalmas nyitás minden lehetséges elÅ‘tt." Victor Hugo
Săptămâna artei la Liceul de Arte ,,Aurel Popp" debutează cu momente din viaÈ›a noastră È™colară imortalizate într-un videoclip realizat în colaborare cu Centrul Cultural G. M. Zamfirescu.
A művészetek hetét egy videóklippel indítjuk az Aurel Popp Művészeti Líceumban, mely egy kis ízelítÅ‘ hétköznapi életünkbÅ‘l.
Köszönjük a G. M. Zamfirescu Kulturális Központ támogatását.
Date statistice vaccinare împotriva COVID-19
Profilul arhitectură, design, arte ambientale

Într-o definire generală, arhitectura reprezintă arta si ÅŸtiinÅ£a de a proiecta si a construi diverse construcÅ£ii, de la clădiri la monumente si alte tipuri de structuri.Arhitectura descrie un proces de planificare, proiectare si construire, Å£inând cont de spaÅ£iu si ambient, astfel încât produsul finit sa corespunda normelor funcÅ£ionale, tehnice, sociale si estetice. Arhitectura este considerata in primul rând o ÅŸtiinţă, dar ea este privită si ca o artă mai ales în cadrul designului ÅŸi a artelor ambientale. Arhitectul se ocupă de proiectareadesign-ul, siguranÅ£a È™i controlul calității unei clădiri. În sens larg, arhitectul traduce nevoile omului în realitate, prin construcÈ›ie. Un arhitect trebuie să cunoască neapărat legile de construcÈ›ie pe care trebuie să le aplice dar trebuie să aibă ÅŸi aptitudini artistice necesare. În cadrul liceului, la acest profil, arta se îmbină cu ÅŸtiinÅ£ele exacte, iar ceea ce rezultă sunt creaÅ£iile originale, pline de imaginaÅ£ie ale elevilor deosebit de pasionaÅ£i. Inventivitatea, creativitatea ÅŸi originalitatea dar ÅŸi precizia, studiul formelor, vederea în spaÅ£iu sau istoria artei sunt dezvoltate ÅŸi realizate în cadrul acestei secÅ£ii, rezultând creaÅ£ii unice ale elevilor. Profesorii de specialitate sunt  preocupaÅ£i de formarea cunoÅŸtinÅ£elor solide în domeniul arhitecturii precum ÅŸi la dezvoltarea estetică a elevilor pentru a deveni oameni competenÅ£i ÅŸi valoroÅŸi pentru societate.Orele de specialitate se desfăşoară în sălile de atelier spaÅ£ioase, dotate cu mobilierul necesar. Pe holurile liceului sunt organizate expoziÅ£ii tematice curente unde sunt expuse ÅŸi creaÅ£iile ale elevilor de la profilul arhitectură, design, arte ambientale. Elevii participă la olimpiade, concursuri de profil, iar efortul, seriozitatea ÅŸi talentul le sunt răsplătite cu premii ÅŸi distincÅ£ii importante. Admiterea la profilul de arhitectură se face pe baza unui examen adaptat specialităţii ce constă în doua probe de aptitudini: proba de percepÅ£ie vizuală ÅŸi cea de creativitate. La sfârÅŸitul celor patru ani de studiu, elevii obÅ£in certificate de competenÅ£e profesionale, în urma susÅ£inerii unei lucrări teoretice ÅŸi practice pe o temă aleasă de elev, împreună cu profesorul îndrumător. AbsolvenÅ£ii liceului continuă cu succes studiile la facultăţile de profil, în Å£ară ÅŸi străinătate, apoi foarte mulÅ£i absolvenÅ£i de învăţământ superior de arhitectură ÅŸi arte vizuale realizează cariere de viitor cu nenumărate satisfacÅ£ii ÅŸi realizări profesionale ÅŸi sociale.

ROSE
Înscriere în clasa a V-a an școlar 2022-2023
Contact

Adresa :
str. Jean Calvin nr. 10-6,
Satu Mare,
România

 

Telefon / Fax :0261716123  - Indisponibil pentru probleme tehnice

Mobil: 0784207270

 

E-mail: licartasatumare@yahoo.comWeb:
www.aurelpoppsm.ro